Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Kalite kontrol, Metrosan’ın önemsediği depart- manların başındadır. Ham malzeme, takım, uç, sarf malzeme tedariğinin, üretimin, yüzey proseslerinin ve paketlemenin her safhasında kalite kontrol edilir. Tezgahlardan çıkan her ürün tek tek ölçme cihaz- larında, üretilen mastarlar, aparatlar ve teknik resimler dahilinde kontrol edilmektedir. Hassas toleranslar dâhilinde çalışıldığı için, telafisi olma- yan hataların ortaya çıkması önlenir. Çalışanlara bu konuda belirli periyotlarla eğitimler verilerek, bu bilinç yerleştirilir. Kalite kontrol departmanımız belirli periyotlarda, yurt içi ve yurtdışı uzman kurum-

lar tarafından düzenli olarak denetlenir. Üretilen parçalar boyutsal olarak kendi bünyemizde kontrol edilmektedir. Bunun dışındaki biyomekanik ve biyo uyumluluk testleri, yurtiçindeki üniversite labora- tuarlarında ve yurtdışındaki akredite laboratuar- larda yapılmaktadır. Yüzey proseslerinin analizleri ve kalitesi için de belirli periyotlarda, yurtdışındaki laboratuarlarda testleri organize edilmektedir. Kali- te kontrol alanındaki yetkinliğimizi daha da geliştir- mek için, Türkiye’nin ilk Akredite Biyomekanik Test Laboratuvarını oluşturma çalışmalarımızı yoğun ve süratli bir şekilde sürdürülmektedir.