Kalite Kontrol

Kalite kontrol, Metrosan';ın önemsediği departmanların başındadır. Ham malzeme, takım, uç, sarf malzeme tedariğinin, üretimin, yüzey proseslerinin ve paketlemenin her safhasında kalite kontrol edilir. Tezgahlardan çıkan her ürün tek tek ölçme cihazlarında, üretilen mastarlar, aparatlar ve teknik resimler dahilinde kontrol edilmektedir. Hassas toleranslar dâhilinde çalışıldığı için, telafisi olmayan hataların ortaya çıkması önlenir. Çalışanlara bu konuda belirli periyotlarla eğitimler verilerek, bu bilinç yerleştirilir. Kalite kontrol departmanımız belirli periyotlarda, yurt içi ve yurtdışı uzman kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenir. Üretilen parçalar boyutsal olarak kendi bünyemizde kontrol edilmektedir. Bunun dışındaki biyomekanik ve biyo uyumluluk testleri, yurtiçindeki üniversite laboratuarlarında ve yurtdışındaki akredite laboratuarlarda yapılmaktadır. Yüzey proseslerinin analizleri ve kalitesi için de belirli periyotlarda, yurtdışındaki laboratuarlarda testleri organize edilmektedir.