Çözüm Ortaklarımız

Teknolojimizi, sağlam temeller üzerine kurmanın önemini iyi biliyoruz. Bu sebeple çalışmalarımızda farklı fikir ve yöntemlerin ne kadar önemli olduğunu hiç unutmadık. Bugün farklı çözümleri üretme de bize yardımcı olan, kendi alanlarında önemli başarılar kazanmış kurumlar ile iş birliği içindedir.

Ege Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Yüksek Teknoloji Üniversitesi, EBİLTEM, EBIC EGE, KOSGEB, Endolab GmbH, Spineserv GmbH, GfPS GmbH, BSL GmbH, NMI GmbH, AditusV GmbH, Ohst Medical, Star, Mazak, STME, Mahr, Utilis, Mitutoyo gibi kurum ve markalar bugün olduğu gibi yarında yanımızda olacaktır. 

OUR SOLUTION PARTNERS

We are aware of importance of basing our technology on sound grounds. Hence, we never forgot the significance of different ideas and methods in our studies. Today, Metrosan is in collaboration with institutions that assist us for creating various solutions and that are successful in their domain. Institutions and brands such as Ege University, TOBB University, Izmir Institute of Technology, EBİLTEM, EBIC EGE, KOSGEB, Endolab GmbH, Spineserv GmbH, GfPS GmbH, BSL GmbH, NMI GmbH, AditusV GmbH, Ohst Medical, Star, Mazak,

STME, Mahr, Utilis and Mitutoyo will be with us tomorrow, as they are today.