Renklendirme

Mevcut parkurumuzda, ulaşabildiğimiz renk skalası çok geniştir. Çevre koşulları, voltaj değerleri, bekleme süresi, redüktör hassasiyeti, çözelti oranı, anot-katot yüzey oranı, operatör deneyimi v.b. parametreler, anodize kalitesini ve sürdürülebilirliğini belirler.