Tasarım / Cad

Tasarım / Cad

Tasarım aşaması, beklenti ve ihtiyaçlar doğrultu- sunda teknik resim ve üç boyutlu modelleme olmak üzere, lisanslı paket programlar kullanılarak yapıl- maktadır. Tasarım süreci, devamlı olarak sürdürülen eğitim çalışmalarıyla geliştirilmektedir. Tasarım iş sürecinde, sonlu elemanlar yöntemi ile mevcut paket programlar kullanılarak mukavemet, termal ve yorulma analizleri yapılmaktadır.