Üretim

Üretim

İş ortaklarımız, rekabet güçlerini artırabil- mek ve üretim aşamalarını daha esnek hale getirmek için entegre çözümlerimizden fayda- lanırlar. Bu düzeyde bir entegrasyonun sağlan- ması için, süreç ve teknoloji konusunda deneyim sahibi bir kurum olmayı hedefledik. Bu süreçte, doğru sonuca varmak için sürekli kalite anlayı- şıyla çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu yönümüzü koruyarak geliştirmek için, yüksek nitelikli kalite kontrol mekanizması ve makine kullanım kısım- larını denetleyen bir departmanı, sürekli olarak üretim aşamalarında bulunmaktadır.

Sektör beklentilerini karşılamak amacıy- la; birbirinden bağımsız donanım, yazılım ve

otomasyon sistemlerini devamlı olarak bünyemi- ze eklemeyi ilke edindik. Bu yapıları entegre hale getirmek için yeni çözümlerden yararlanıyoruz. Böylece, önceden ayrı olan üretim aşamalarını birbirine bağlayarak, müşterilerimizin üretim sürecimizden beklentilerini arttırmayı planlıyo- ruz. Değişik kaynaklardan gelen ürünler, sistem- ler ve teknolojilerle oluşturduğumuz altyapı, bizi hem çözüm üreten hem de hizmet sağlayan, bilgi- tabanlı şirket olarak ileriye taşımaktadır. Yerimi- zi, Türkiye’ de ve uluslararası pazarda sağlamlaş- tırmak ve endüstriyel beklentilere karşılık gelen çözümleri, müşterilerimize sunarak, iş birlikteli- ğimizi kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır.